Co różni księgowość pełną od uproszczonej?

Księgowość jest kluczowym elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy rodzaju działalności. W Polsce istnieją dwa główne systemy ewidencji finansowej przedsiębiorstw — pełna księgowość oraz uproszczona. Wiedza na temat różnic między tymi dwoma systemami jest niezbędna dla przedsiębiorców, którzy chcą wybrać odpowiednią formę ewidencji dla swojej działalności. 

Podstawowe zasady i obowiązki

Pełna księgowość, zwana także rachunkowością, opiera się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Obejmuje ona prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przestrzeganie zasad i standardów rachunkowości. Firmy mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, jeśli przekroczą określone kryteria, takie jak roczne przychody powyżej 2 milionów euro czy zatrudnienie powyżej 50 pracowników.

Księgowość uproszczona, znana również jako ryczałt, jest prostszą formą ewidencji finansowej. Obejmuje ona prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów oraz sporządzanie uproszczonych sprawozdań finansowych. Księgowość uproszczona jest dostępna dla małych przedsiębiorstw, które nie przekraczają określonych progów, takich jak roczne przychody poniżej 200 tysięcy euro czy zatrudnienie poniżej 10 pracowników.

Zakres ewidencji

Prowadzimy księgowość w Krakowie i obsługujemy zarówno duże, jak i małe firmy. W przypadku pełnej księgowości przedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzenia szerokiego zakresu ewidencji, obejmującego między innymi księgi rachunkowe, ewidencję środków trwałych, rejestry VAT czy ewidencję wynagrodzeń. Ponadto firmy mają obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

W przypadku księgowości uproszczonej zakres ewidencji jest znacznie mniejszy. Przedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzenia jedynie ewidencji przychodów i kosztów oraz sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych. Nie ma wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych czy rejestru VAT, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces ewidencji finansowej.