plus4

 Obsługa kadr i płac – wszelkie sprawy pracownicze Kraków

Obsługa kadr i płac to bardzo ważna dziedzina, w której zakres wchodzą wszystkie kwestie związane z zatrudnianiem w firmie pracowników. To zarówno podpisywanie umów, rozliczanie urlopów i delegacji, jak i rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeniem Społecznych czy naliczanie składek zdrowotnych i emerytalnych. Prawidłowe prowadzenie spraw pracowniczych jest ważne nie tylko ze względów prawnych (sprawy kadrowe i płacowe są szczegółowo regulowane przepisami), ale też wpływa pozytywnie na działalność całego przedsiębiorstwa. Terminowe wypłacanie wynagrodzeń czy dbałość o rejestrowanie nadgodzin są niezwykle ważne dla pracowników. Jeśli w tej dziedzinie występują nieprawidłowości, morale kadry pracowniczej znacząco spada, a ponadto pracodawca naraża się na problemy natury urzędowej.

Dlatego właśnie powierzenie obsługi kadr i płac w ręce profesjonalistów może być tak korzystne. Zyskujesz pewność, że dokumentacja jest pod stałą kontrolą, nie zapomnisz o żadnym istotnym terminie, a ponadto oszczędzasz dużo czasu. Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że zajmowanie się kadrami i płacami to bardzo czasochłonne zajęcie.

Kadry i płace – profesjonalna obsługa

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który zatrudnia pracowników, konieczne jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracujących u Ciebie osób. W ramach obsługi kadrowo-płacowej mieści się m.in. prowadzenie akt pracowników, sporządzanie listy płac, wypłacanie wynagrodzeń czy rozliczanie urlopów i innych świadczeń. Szczególnie w średniej wielkości firmach korzystne jest zatrudnienie zewnętrznego podmiotu, który przejmie wykonywanie tych czynności. Pozwoli Ci to na zaoszczędzenie czasu i wysiłku związanego z kompletowaniem dokumentów, a także da gwarancję, że wszelkie kwestie formalne związane z obsługą kadrowo-płacową są pod skrupulatną kontrolą.

Nasze biuro ma duże doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac. Dlatego świadczymy kompleksowe usługi z tego zakresu. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem dokumentacji, jak i rozliczaniem podatków czy też sporządzaniem list płac. Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje też m.in. kwestie związane ze szkoleniami BHP, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi pamiętać o ważnych terminach. Doskonała znajomość przepisów oraz procedur pozwala na sprawną i ekonomiczną obsługę firm o różnym profilu działalności.

Kadry i płace – szczegółowy zakres usług

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi wiele poszczególnych czynności, których wykonywanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim istotne jest czuwanie nad rozliczeniami publiczno-prawnymi, a także prowadzenie dokumentacji każdego pracownika. Czynności te są zwykle czasochłonne i wymagają bieżącego monitorowania zmieniających się przepisów. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest powierzenie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie.

Zajmując się obsługą kadr i płac w przedsiębiorstwach, świadczymy szereg usług, które obejmują przede wszystkim:

• prowadzenie akt pracowników,
• wystawianie świadectw pracy, przeprowadzanie czynności związanych z rozpoczęciem, wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy,
• wykonywanie zgłoszeń do ZUS i przekazywanie innej dokumentacji,
• rozliczanie urlopów,
• obsługę świadczeń socjalnych i ubezpieczeniowych,
• sporządzanie list płac,
• kierowanie na badania lekarskie.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi kadr i płac, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem w Krakowie. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.