Fakty i mity na temat „małego ZUS-u”

Mały ZUS to ulga dla przedsiębiorców, która pozwala na opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to szczególnie korzystne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie osiągają wysokich dochodów. Mały ZUS wprowadzony został w 2019 roku jako sposób na wsparcie małych firm, które często borykają się z problemami finansowymi i administracyjnymi.

Kto może skorzystać z małego ZUS-u?

Aby móc skorzystać z ulgi małego ZUS-u, przedsiębiorca musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim jego przychód nie może przekraczać 120% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Ponadto, przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni przed złożeniem wniosku o mały ZUS. Ważne jest także, aby przedsiębiorca nie zalegał ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Jakie są korzyści z małego ZUS-u?

Korzystanie z małego ZUS-u niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. Przede wszystkim pozwala na znaczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż składki na ubezpieczenie społeczne są niższe. Dzięki temu przedsiębiorca może zaoszczędzić środki, które może przeznaczyć na rozwój swojej firmy lub pokrycie innych wydatków.

Czy mały ZUS wpływa na wysokość przyszłej emerytury?

Jednym z mitów dotyczących małego ZUS-u jest to, że korzystanie z tej ulgi wpływa negatywnie na wysokość przyszłej emerytury. W rzeczywistości jednak, mały ZUS nie wpływa bezpośrednio na wysokość emerytury. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wpływa na podstawę wymiaru emerytury, jednak ostateczna kwota emerytury zależy od wielu czynników, takich jak liczba lat pracy czy średnie wynagrodzenie w kraju.

Jak złożyć wniosek o mały ZUS?

Formalnościami zajmuje się nasze biuro podatkowe w Krakowie na Pogórzu. Aby skorzystać z ulgi małego ZUS-u, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek ten można pobrać ze strony internetowej ZUS lub odebrać osobiście w placówce. Należy go wypełnić i złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ma obowiązywać ulga.