Jakie usługi wchodzą w zakres doradztwa podatkowego?

Doradztwo podatkowe zaczyna się od analizy sytuacji podatkowej klienta. Doradca ocenia stan majątkowy, źródła przychodów oraz wydatków, a także terminy płatności podatków. Na tej podstawie doradca może zaproponować optymalne rozwiązania podatkowe, które pozwolą na zmniejszenie obciążeń oraz minimalizację ryzyka wystąpienia problemów związanych z kontrolami skarbowymi.

Analiza sytuacji podatkowej podatnika

Doradztwo podatkowe zaczyna się od analizy sytuacji podatkowej klienta. Doradca ocenia stan majątkowy, źródła przychodów oraz wydatków, a także terminy płatności podatków. Na tej podstawie doradca może zaproponować optymalne rozwiązania podatkowe, które pozwolą na zmniejszenie obciążeń oraz minimalizację ryzyka wystąpienia problemów związanych z kontrolami skarbowymi.

Optymalizacja obciążeń podatkowych

Celem optymalizacji obciążeń podatkowych jest znalezienie możliwości zmniejszenia kwoty do zapłaty przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Doradcy podatkowi zajmujący się doradztwem podatkowym np. w Krakowie mogą wykorzystywać różne metody i narzędzia, takie jak wybór właściwej formy opodatkowania, ulgi i odliczenia podatkowe czy korzystanie z przysługujących uprawnień wynikających z polskiego prawa oraz umów międzynarodowych.

Reprezentacja przed organami podatkowymi

Doradca podatkowy może reprezentować klienta przed organami podatkowymi, w szczególności w trakcie kontroli skarbowych, postępowań podatkowych, spornych rozstrzygnięć oraz negocjacji związanych z zawieraniem ugód. Reprezentacja może obejmować sporządzanie odpowiednich pism procesowych, uzasadnianie wniosków i argumentacji podatkowej oraz występowanie w imieniu klienta na spotkaniach z funkcjonariuszami organów podatkowych.

Porady i konsultacje indywidualne

W ramach doradztwa podatkowego klient ma możliwość skorzystania z porad i konsultacji indywidualnych, które pomogą mu w rozwiązaniu konkretnej sytuacji podatkowej. Konsultacje mogą obejmować analizę wybranej umowy, inwestycji czy transakcji, przygotowanie zeznań podatkowych oraz wszelkie inne zagadnienia związane z podatkami.

Opracowywanie opinii prawnych

Doradca podatkowy może również przygotować opinię prawną dotyczącą konkretnej sytuacji podatkowej czy interpretacji przepisów. Tego rodzaju opinie są często wykorzystywane przez przedsiębiorców w celu upewnienia się co do prawidłowości opracowanego rozwiązania podatkowego lub w przypadku spornych sytuacji związanych z niejasnościami w przepisach.