Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu podatków. Jak ich unikać?

Zamykanie roku w firmie wiąże się z koniecznością rozliczenia podatku. Musimy złożyć odpowiednią deklarację, w której podsumowujemy działalność przedsiębiorstwa i wskazujemy zaliczki opłacone i należne. Mimo tego, że jest to czynność, którą powtarzamy co roku, wciąż zdarzają się błędy przy rozliczaniu podatków. Jakie są najpopularniejsze? Co zrobić, aby się nie pojawiały?

Zobowiązania finansowe powinny być regulowane na bieżąco, a wszelkie nieprawidłowości z tym związane mogą stanowić źródło kłopotów zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Jeśli nie czujemy się pewnie w tematyce finansów, najlepiej skorzystać z pomocy wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego, którzy bez problemu rozwieją nasze wątpliwości związane z rozliczaniem podatków. Jakie błędy podczas tej czynności zdarzają się najczęściej?

Błędy związane z drukiem

Zazwyczaj wszelkie kontakty z instytucjami finansowymi jak urząd skarbowy związane są z koniecznością składania tam odpowiednich formularzy. Niezależnie od tego, czy wybieramy tradycyjną opcję wypełniania ich długopisem, czy korzystamy z dostępnych na rynku aplikacji, musimy zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy. Przede wszystkim zawsze należy upewnić się, że wypełniamy najnowszą wersję druku. Trzeba przyznać, że zmieniają się one bardzo często i najlepiej pobrać lub wydrukować swój egzemplarz tuż przed jego wypełnieniem. Wersje dokumentów oznaczone są indeksami- numerkami w nawiasach umieszczonymi na samym dole strony. Warto pobierać je ze strony Ministerstwa Finansów lub swojego Urzędu Skarbowego. Należy również upewnić się, jakie i w jakiej ilości druki dodatkowe- załączniki- należy złożyć z głównym zeznaniem podatkowym. Również one powinny być aktualne. Ich brak będzie wymagał złożenia korekty dokumentu. Częstym problemem jest również wpisanie błędnego identyfikatora podatkowego, czyli już pierwsza pozycja może przysporzyć nam problemów. Tutaj możemy wprowadzić niewłaściwy rodzaj identyfikatora: na przykład wpisaliśmy pesel, gdy powinien być NIP, można pomylić również dane współmałżonka. Jeśli ktoś prowadzi działalność i pracuje na etacie, mógł wprowadzić NIP pracodawcy zamiast swojego. To poważny problem, który utrudnia identyfikację podatnika, a co za tym idzie, uniemożliwia poprawne rozliczenie.

Czytaj też: Z jakich ulg podatkowych mogą korzystać początkujący przedsiębiorcy?

Błędy w danych w formularzu

Inną błędem, który może się przydarzyć, jest pomyłka we wskazywaniu kolejności małżonków w formularzu. Możemy mieszać informacje o nas i o naszym partnerze. Problemem może być również samo nieuprawnione rozliczanie się z żoną lub mężem, czy rozliczanie ulg, które nam nie przysługują. Zapominamy zaznaczyć rubrykę „cel złożenia zeznania” oraz mylimy się, podając adres placówki, do której wysyłamy formularz. Możemy zaznaczyć urząd skarbowy tam, gdzie mieszkamy, a niekoniecznie ten, który przypisany jest nam ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Mylimy również adres zamieszkania, zameldowania i działalności. Liczne błędy dotyczą samych obliczeń: dochodu, zaokrąglania kwot, wskazywania zaliczek i podatku. Pomijamy dochody z innych źródeł lub z zagranicy. I co najważniejsze, zapominamy podpisać formularz. W trakcie składania deklaracji online najlepiej pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli chcemy uniknąć tych problemów, najlepiej wcześniej przygotować wszystkie niezbędne dane i sprawdzać formularz kilkakrotnie. Najbezpieczniej będzie, jednak jeśli powierzmy rozliczanie naszego podatku profesjonalnemu księgowemu ze sprawdzonego biura rachunkowego. Zaoszczędzimy przez to dużo czasu i nerwów.