Podatek VAT – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Z podatkiem VAT (ang. Value Added Tax) każdy z nas ma do czynienia na co dzień, obciąża on bowiem zazwyczaj ostatniego konsumenta, czyli zakupującego. Co warto o nim wiedzieć?

Krótka historia podatku VAT

Podatek VAT jest dość nową formą daniny, gdyż jako pierwsza wprowadziła go Francja nieco ponad 70 lat temu. Jednak od 1967 roku każde państwo europejskie musi się do niego stosować w przepisach krajowych. W Polsce w formie w której znamy go obecnie (jedynie z niewielkimi zmianami wprowadzonymi po wstąpieniu do Unii Europejskiej), został wprowadzony w 1993 roku.

Jak naliczany jest podatek VAT?

Formalnie to przedsiębiorstwa sprzedające towary i usługi płacą podatek VAT, gdyż to one muszą go naliczyć, a także odprowadzić należną kwotę do Urzędu Skarbowego. Okazuje się jednak, że podatek od towarów i usług w istocie płacą wspomniani we wstępie finalni odbiorcy, gdyż danina ta jest dodatkowo wliczona w cenę produktów.

Czytaj też: Obsługa kadrowo-płacowa

Odliczanie podatku VAT przez przedsiębiorców

Mechanizmem, z którym muszą zaznajomić się zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy, jest VAT naliczony oraz VAT należny, mające zapobiec kilkukrotnemu opodatkowaniu danego produktu w obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami. W związku z tym podatek, który przedsiębiorca płaci zakupując produkty lub usługi niezbędne do wykonywania przez niego działalności to VAT naliczony. Natomiast ten, który doliczany jest do sprzedawanych dóbr, określany jest VAT-em należnym. Dlatego też przedsiębiorca do Urzędu Skarbowego wpłaca różnicę pomiędzy VAT-em należnym i naliczonym.

Jak rozlicza się podatek VAT?

Zgodnie z przepisami, podatek ten można rozliczać albo miesięcznie, albo kwartalnie (z rozwiązania tego mogą korzystać tylko przedsiębiorstwa działające dłużej niż rok). Wartość daniny wykazywana jest w odpowiedniej deklaracji i stanowi ona różnicę pomiędzy VAT-em naliczonym a należnym. Kwotę tą należy wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego.

Rozliczanie podatku VAT może zająć przedsiębiorcy sporo czasu, dlatego warto skorzystać z pomocy biura księgowego, które zrobi to za niego.