Aktualności podatkowe w rozumieniu ogólnym

Stare maksymy prawnicze uczą, że nieznajomość prawa szkodzi i nie może stanowić usprawiedliwienia dla podjętych działań lub zaniedbań. Można powiedzieć, że brak świadomości o obowiązujących przepisach podatkowych prowadzi do podwójnych szkód. Brak wiedzy może rodzić konsekwencje prawne, ale też prowadzić do strat materialnych.

Czytaj też: Podstawowe formy opodatkowania przedsiębiorców

Doradztwo podatkowe wymaga znajomości aktualnie obowiązujących norm

Wszyscy obywatele ponoszą odpowiedzialność za stosowanie przepisów. Biorąc pod uwagę zawiłość aktów prawa dotyczących podatków i potrzeby ich właściwej interpretacji, korzystanie z usług doradztwa podatkowego jest co najmniej zasadne. Wbrew pozorom, przepisy ulegają częstym modyfikacjom. Biegła znajomość aktualnych wymogów i sprawne poruszanie się w skomplikowanej materii podatkowej są wpisane w charakterystykę pracy doradcy podatkowego. Ten zawód zaufania publicznego wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji i stałego podnoszenia swoich kompetencji. Bez znajomości aktualnie obowiązujących norm, nie sposób poprawnie realizować czynności doradztwa podatkowego.

Zakres usług doradcy podatkowego. Korzyści dla przedsiębiorców

Z oferty biur doradców podatkowych korzystają firmy i klienci indywidualni. Osoby prowadzące działalność gospodarczą potrzebują kompleksowej, ale jednocześnie drobiazgowej obsługi. Firmom świadczone są usługi księgowe, związane z prowadzeniem rozliczeń oraz ksiąg, składaniem sprawozdań, a także realizacją działań z zakresu kadr i płac. Ważną częścią pracy doradcy podatkowego jest udzielanie opinii i wyjaśnień. Osoba wykonująca ów zawód może reprezentować mocodawcę przed organami podatkowymi skarbowymi w postępowaniach administracyjnych, kontrolnych oraz podatkowych. Dobry doradca podatkowy służy także pomocą i wsparciem w toku korzystania z unijnych funduszy. Takie fachowe wsparcie daje pewność, że firma działa zgodnie z przepisami prawa, korzysta z przysługujących jej uprawnień (związanych z prowadzonym rodzajem działalności). Unikanie strat, czy osiąganie dodatkowych korzyści zgodnie z literą prawa z pewnością przyczynia się to do rozwoju przedsiębiorstwa.