Czym jest JPK? Wszystko co musisz wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym 

Ministerstwo Finansów w roku 2015 nałożyło na przedsiębiorców wymóg przesyłania do fiskusa elektronicznych zestawień księgowych zawartych w tak zwanym Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK). Obowiązek prowadzenia JPK dotyczył wówczas jedynie dużych firm, lecz w późniejszym czasie wprowadzono go także dla firm średnich i małych oraz dla mikroprzedsiębiorstw. Co warto wiedzieć o JPK i kiedy konieczne jest przekazanie go organom skarbowym?

Dlaczego wprowadzono JPK?

Wprowadzenie JPK to odpowiedź Ministerstwa Finansów na potrzebę ujednolicenia dokumentacji finansowej otrzymywanej od przedsiębiorców przez organy skarbowe oraz sprawniejszej weryfikacji jej poprawności. Jednolity Plik Kontrolny umożliwia fiskusowi przeprowadzanie elektronicznych audytów, które są dużo łatwiejsze w organizacji aniżeli tradycyjne kontrole wykonywane niegdyś w siedzibach firm. Zastosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego to także jedno z narzędzi wykorzystywanych przez organy skarbowe w celu zwalczania przestępczości podatkowej.

Czytaj też: Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu podatków. Jak ich unikać?

Co to jest JPK?

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) jest plikiem komputerowym w formacie HML, w którym zawarte są informacje finansowe danego przedsiębiorstwa. JPK – w zależności od rodzaju danych, jakie zawiera – może występować w postaci jednej z poniższych struktur:

  • JPK_KR – zawiera księgi rachunkowe,
  • JPK_V7 – zawiera ewidencję sprzedaży i zakupów,
  • JPK_FA – zawiera zestawienie faktur VAT,
  • JPK_EWP – zawiera ewidencję przychodów,
  • JPK_VAT – zawiera ewidencję podatku VAT,
  • JPK_WB – zawiera wyciągi bankowe,
  • JPK_PKPIR – zawiera księgę przychodów i rozchodów,
  • JPK_MAG – zawiera dane o stanie magazynowym firmy.

Działy księgowości lub zewnętrzne biura rachunkowe, które świadczą usługi księgowe dla przedsiębiorstw, zobowiązane są do 25 dnia każdego miesiąca przesłać do urzędu JPK_VAT z deklaracją podatkową (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Inne pliki przekazuje się jedynie w przypadku otrzymania pisemnego wezwania z urzędu skarbowego. Każda ze struktur JPK zawiera 3 podstawowe sekcje: nagłówkową, merytoryczną oraz kontrolną. W nagłówku znajdują się dane firmy oraz organu kontrolnego, w sekcji merytorycznej zawarte są konkretne informacje odnośnie zdarzeń finansowych, a ostatnia sekcja stanowi podsumowanie służące kontroli wygenerowanych w pliku sum. Przygotowane w odpowiednim formacie pliki JPK można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.