Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu kadrowo-płacowego?

Rozwijająca się firma oznacza coraz więcej rzeczy, nad którymi trzeba zapanować. Czasami dobrze jest rozważyć oddanie części obowiązków profesjonalnej firmie, która się nimi zajmie. Czym jest outsourcing? Czy warto skorzystać z outsourcingu kadrowo-płacowego? Dowiedz się więcej!

Czytaj też: Zasadnicze różnice między KPiR a księgami handlowymi

Czym jest outsourcing?

Nazwa outsourcing jest skrótem trzech angielskich słów – outside – resource – using, inaczej mówiąc wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. W praktyce jest to przejęcie przez specjalistyczną firmę części obowiązków innego podmiotu, oczywiście na podstawie zawartej wcześniej umowy. Outsourcing jest wykorzystywany najczęściej w takich dziedzinach jak księgowość, szkolenia, zaopatrzenia czy administracja kadrowa lub płacowa. Pozwala on na zwiększenie wydajności pracy oraz zwiększenie elastyczności struktury przedsiębiorstwa, jak i jego skuteczności i efektywności w stosunku do zmian w otoczeniu rynkowym.

Outsourcing kadrowo-płacowy!

Jakościowe usługi kadrowo-płacowe to jeden z ważniejszych czynników sprzyjających dobremu rozwojowi firmy oraz jej sprawnemu funkcjonowaniu. Sprawność systemu kadrowo-płacowego, uwzględniającego potrzeby pracowników, a także wytyczne dotyczące ochrony danych, ma wpływ na zadowolenie zatrudnionych pracowników. Wybierając usługę outsourcingową kadr i płac gwarantuje nam całkowite uszczelnienie informacji o naliczaniu wynagrodzeń i zachowaniu ich poufności wewnątrz firmy. Dobra firma outsourcingowa zagwarantuje naszej firmie wszelkie wsparcie przy zatrudnieniu pracowników, przygotowanie dokumentów i bieżącą obsługę kadrową, w tym naliczanie wynagrodzeń i rozliczanie listy płac i raportów. Dodatkowo usługa ta może pomóc nam w zredukowaniu kosztów firmy nawet o 30%, dzięki:

  • zmniejszeniu kosztów związanych z ograniczeniem zasobów kadrowych,
  • braku konieczności zakupu i aktualizowaniu oprogramowania kadrowo-płacowego,
  • oszczędności wynikającym z braku konieczności finansowania szkoleń pracowników na temat zmian w pracy, podatkach i ubezpieczeniach,
  • oszczędność przy zatrudnieniu specjalistów z zakresu kadr i płac.

Widać więc jasno, że warto rozważyć taką opcję i skorzystać z outsourcingu kadrowo-płacowego!