Zasadnicze różnice między KPiR a księgami handlowymi

Przedsiębiorca, decydując się na prowadzenie własnej działalności, musi podjąć szereg decyzji dotyczących finansów, podatków oraz sposobu rozliczania firmy. Od tego ostatniego czynnika zależy, w jakiej formie będzie zbierał i rejestrował faktury, koszty i inne dokumenty potwierdzające realizację usług czy sprzedaż towaru. Jaka jest różnica między KPiR a księgami handlowymi?

Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów – o czym warto wiedzieć?

Zgodnie z polskim prawem każdy przedsiębiorca, niezależnie czy prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą, czy dużą firmę zatrudniająca ludzi, musi prowadzić ewidencję wydatków i przychodów. Bardzo często korzystają z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego, co gwarantuje terminowe, a przede wszystkim poprawne wypełnianie takiej dokumentacji.

Właściciel firmy może wybierać różne formy ewidencji, ale do najpopularniejszych należą uproszczona Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz pełna ewidencja, którą określa się pełną księgowością i przybiera formę ksiąg rachunkowych. Czym się różnią od siebie?

Czytaj też: Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Różnice między KPiR a księgami handlowymi

Uproszczona forma ewidencji w postaci KPiR możliwa jest w przypadku firm i spółek, których przychód netto za poprzedni rok nie przekroczył 2 mln euro. Przeznaczona jest raczej dla MPS i jednoosobowych działalności. Zawiera szczegółową ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych: przychodów i rozchodów.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i ksiąg handlowych ciąży przede wszystkim na spółkach akcyjnych, z o.o., komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Prowadzą ją jednoosobowe firmy przekraczające przychód 2 mln euro, gminy, powiaty i województwa, jednostki i zakłady budżetowe. To poszerzona wersja KPiR, zawiera bowiem dodatkowe miejsce na ewidencje środków trwałych, stanu magazynów, przelewów bankowych. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest też do przygotowywania sprawozdania finansowego. I o ile uproszczoną księgowość dość łatwo jest prowadzić samodzielnie, o tyle księgi handlowe lepiej powierzyć fachowcom.