ZUS – wynagrodzenia i składki

Istnienie firmy, a także jej prowadzenie jest ściśle związane z zatrudnianiem pracowników. Niezależnie od tego, ile znajduje się ich w danym przedsiębiorstwie, jaka umowa oraz warunki zostały zawarte pomiędzy obydwoma stronami – w każdej firmie zachodzi obowiązek naliczania odpowiednich wynagrodzeń oraz określania wysokości składek.

Wszystkie wynagrodzenia są wypłacane na podstawie określonego rodzaju umów i jest to obowiązek każdego pracodawcy. Ponadto pracownik musi otrzymywać je w terminie. Tak samo obowiązkowe są składki ZUS będące potrąceniami od całkowitego przychodu. Można wyróżnić między innymi składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotne, których wysokość jest określona w sposób procentowy. Są wyrazem zabezpieczenia najważniejszych potrzeb osoby ubezpieczonej w przypadku niekorzystnych sytuacji lub zagrożeń.

Czytaj też: Podatek VAT – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Wśród ubezpieczeń społecznych wyróżnia się:

  • ubezpieczenie emerytalne – wypłacane w momencie, gdy osoba ubezpieczona zakończy swoją działalność zawodową, aby zapewnić jej dochód,
  • ubezpieczenie rentowe – wypłacane w momencie wystąpienia inwalidztwa, które uniemożliwia kontynuowanie czynności zawodowych,
  • ubezpieczenie wypadkowe – przysługujące osobom ubezpieczonym, które w wyniku wypadku przebywają na zwolnieniu lekarskim i przez czas jego trwania są narażone na całkowitą utratę środków.

Obsługa kadr i płac – dlaczego jest tak ważna?

Rachunkowość i finanse to dwa działy, w których powinien panować porządek. Jest to niezwykle ważne w każdej firmie zatrudniającej pracowników oraz mającej wobec nich określone zobowiązania. Obsługa kadr i płac to zadanie realizowane przez biura rachunkowe. Tego rodzaju obsługa zajmuje się wszystkim, co wiąże się z zasobami osób zatrudnionych w firmie. Do najważniejszych zadań obsługi kadrowej należą prowadzenie spisu czasu pracy oraz wszystkie działania związane z ZUS – em.

Obowiązki obsługi płacowej skupiają się natomiast na wyliczeniach wynagrodzeniowych oraz tworzeniu dokumentacji podatkowej.  Zachęcamy do skorzystania z usług specjalistów z naszego biura rachunkowego, mających wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi kadr i płac. Gwarantujemy wywiązywanie się ze wszystkich zobowiązań oraz rzetelne prowadzenie dokumentacji pracowników.